wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HOBBY OGRÓD DOM

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego Hobby Ogród Dom,  jest firma MAR Sp. z.o.o., z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Noworudzka 3a, 58-308 Wałbrzych, NIP: 886-27-83-702, REGON: 891547027. Firma jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, nr KRS: 0000218929. Adres elektroniczny sklepu sklep@marsp.pl, tel: 608 050 034.
 2. Sklep Internetowy Hobby Ogród Dom prowadzi sprzedaż w formie umowy zawieranej na odległość za pomocą serwisu internetowego, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Klientem/ Kupującym, a Sklepem Internetowym Hobby Ogród Dom, zwanym dalej Sprzedającym.
 3. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski, a poza jej granicami za dodatkową opłatą.


II. KONTAKT

Kupujący może kontaktować się ze Sprzedającym w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

a. pisemnej na adres: MAR Sp. Z o.o., ul. Noworudzka 3a, 58-308 Wałbrzych,.

b. drogą mailową na adres: sklep@marsp.pl

c. drogą telefoniczną: 608 050 034


III. PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym  oznacza zapoznanie się z regulaminem sklepu internetowego oraz zaakceptowanie jego postanowień.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest założenie konta Klienta w Sklepie Internetowym lub też jedynie rejestracja Klienta poprzez podanie poprawnych i zgodnych z prawdą danych osobowych. Tworząc konto w Hobby Ogród Dom będą Państwo mogli szybciej robić zakupy, śledzić stan swoich zamówień i oglądać historię swoich zakupów.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy dane podane przez Kupującego w formularzu będą nieprawdziwe, niejasne lub niepełne.
 4. Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą elektroniczną lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).
 5. Realizacja zamówienia następuje po wpłynięciu należności na konto Sprzedającego w przypadku płatności przelewem, bądź w przypadku potwierdzenia telefonicznego danych z formularza zamówieniowego w przypadku płatności za pobraniem.
 6. W przypadku niedostępności towarów w magazynie Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, może całkowicie zrezygnować z zamówienia, lub też zrezygnować tylko z pozycji, która to wydłuża czas realizacji zamówienia.
 7. Zamówienia można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.
 8. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Klient  ma prawo do odstąpienia od umowy kupna towaru bez podania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru.
 9. Zamówiony towar zostanie dostarczony pod wskazany adres w terminie do 5 dni roboczych od daty potwierdzenia realizacji zamówienia (z wyjątkiem zakupu szklarni – termin ten wynosi 14 dni roboczych).
 10. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego są cenami PLN brutto, czyli zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki, chyba, że wskazuje na to promocja sprzedaży.


IV. KOSZT I TERMIN DOSTAWY

 1. Odbiór osobisty możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedającym. Zamówiony towar wydajemy raz w tygodniu.
 2. Koszt dostarczenia przesyłki pokrywa Klient przy zamówieniu poniżej 500 PLN (wyjątek stanowi zakup szklarni , wyposazenia dodatkowego do szklarni oraz sprzetu ogrodniczego). Koszt wysyłki widoczny jest każdorazowo podczas wypełniania formularza zamówienia i uzależniony jest od wagi zamawianych towarów oraz formy płatności.
 3. Wysyłka gratis dotyczy wszystkich zamówień złożonych na kwotę powyżej 500 PLN i dokonaniu przedpłaty na konto (wyjątek stanowi zakup szklarni i wyposażenia dodatkowego do szklarni oraz sprzętu ogrodniczego).
 4. Każda transakcja będzie potwierdzana paragonem fiskalnym. Fakturę VAT otrzyma Klient po uprzednim wyrażeniu takiej akcesji w formularzu zamówienia.
 5. Zamówiony towar zostanie dostarczony pod wskazany adres w terminie do 5 dni roboczych od daty potwierdzenia realizacji zamówienia. (wyjątek stanowi zakup szklarni - termin ten wynosi 14 dni roboczych).


V. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Za zamówione towary Klient może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
  • Za pobraniem – płatność uiszczana jest przy odbiorze towaru.
  • Przelewem bankowym na konto Sklepu Internetowego – podając w tytule przelewu numer zamówienia, którego dotyczy płatność.

Płatność należy kierować na:

MAR Sp. z o.o.
                Ul. Noworudzka 3a
                58-308 Wałbrzych
                Bank BGŻ BNP Paribas
                Nr konta: 24 2030 0045 1110 0000 0417 1740 


VI. GWARANCJE I REKLAMACJE

 1. Wszystkie artykuły sprzedawane w naszym sklepie internetowym są fabrycznie nowe i posiadają Gwarancje Producenta lub Dystrybutora obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 2. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.
 3. W chwili odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest w obecności kuriera lub pracownika poczty spisać protokół szkody i nie przyjmować przesyłki.
 4. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie Internetowym na podstawie rękojmi lub gwarancji.
 5. Rękojmia nie rozciąga się na wady Towaru, o których Kupujący wiedział, w szczególności na te, które Sprzedający ujawnił w opisie Transakcji.
 6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 7. W przypadku reklamacji towaru należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail: sklep@marsp.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy: ul. Noworudzka 3a, 58-308 Wałbrzych. Następnie po uzgodnieniu ze Sprzedającym należy przesłać towar na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady, z oryginałem paragonu fiskalnego lub faktury VAT oraz kartą gwarancyjną.
 8. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego przesyłki z reklamowanym towarem.
 9. W przypadku nabycia wadliwego produktu, kupujący może zdecydować, czy woli obniżenie jego ceny, czy odstąpienie od umowy.
 10. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Sprzedający zwróci Klientowi równowartość ceny towaru, lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Opis procedury reklamacyjnej:

1.    Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@marsp.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: ul. Noworudzka 3a, 58-308 Wałbrzych. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

2.     imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

3.    datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

4.    przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

5.    wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

6.    Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7.    Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

8.    Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 Klient  ma prawo do odstąpienia od umowy kupna towaru bez podania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia do Kupującego zamówionego towaru.
 2. Kupujący  może poinformować o odstąpieniu od umowy pisząc na adres e-mail: sklep@marsp.pl lub składając oświadczenie na  piśmie na adres siedziby firmy: MAR Sp. Z o.o., ul. Noworudzka 3a, 58-308 Wałbrzych.
 3. W celu dokonania zwrotu niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym celem ustalenia warunków zwrotu.
 4. Zwrot jest możliwy tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie nienaruszonym i jest całkowicie sprawny technicznie - nie nosi śladów eksploatacji (używania), zawiera wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (oryginalne opakowanie z kompletną zawartością).
 5. Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
 6. Przesyłkę należy nadać na adres:

MAR Sp. Z o.o.

ul. Noworudzka 3a,

58-308 Wałbrzych.

 1. Kupujący zobowiązany jest odesłać towar na własny koszt. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.
 2. Produkt należy odesłać z otrzymanym dowodem sprzedaży (paragon lub faktura). Należy również wskazać numer rachunku bankowego, na które ma być zwrócona kwota zakupu towaru.
 3. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 5. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  


VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sklep Internetowy Hobby Dom Ogród zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O Ochronie Danych Osobowych".
 2. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego  w celu realizacji zamówienia.
 3. Dane osobowe, które podaje klient podczas zakupów, wykorzystywane są tylko i wyłącznie do realizacji złożonego zamówienia. W żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim.
 4. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich aktualizacji, poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający dołożył wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej informacje były zgodne z rzeczywistymi ich parametrami i jak najbardziej aktualne.
 2. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
 3. Znaki towarowe, handlowe, nazwy producentów i firm zostały wykorzystane na stronach Hobby Ogród Dom wyłącznie w charakterze informacyjnym  i stanowią własność ich prawnych właścicieli.
 4. W momencie potwierdzenia przez Klienta wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
 5. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl